پروفایل برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
نادر خرمی راد

prev next

تیم

اعضای تیم پروژه نیز ذی‌نفعان آن هستند و درنتیجه همه مسایلی که در حوزه پیش بررسی کردیم به آن‌ها نیز اعمال می‌شود. با این‌همه، اعضای تیم نیاز به ملاحظات بیشتری دارند و آن جنبه‌ها در این حوزه بررسی می‌شوند.

مدیر پروژه به دو دلیل باید به این حوزه توجه کند:

  • مجموعه‌ای از مسئولیت‌های اخلاقی در برابر اعضای تیم وجود دارد که باید جدا از منفعتشان برای پروژه محقق شوند.
  • افزون بر آن، رضایت اعضای تیم پروژه باعث موفقیت بیشتر پروژه نیز می‌شود.

به عبارت دیگر، بسیاری از کارهایی که برای اعضای تیم پروژه انجام می‌دهید سرانجام به نفع پروژه نیز خواهد بود، ولی نفع پروژه تنها دلیل برای انجام آن‌ها نیست. هیچ وقت برای ایجاد فضایی امن و سالم برای اعضای تیم پروژه به دنبال توجیه اضافه‌ای نگردید، بلکه آن را وظیفه اخلاقی خود بدانید. منفعتی که پروژه ممکن است از این مسئله ببرد صرفا امتیازی اضافه است.

مدیریت تیم مبحث گسترده‌ایست و در این بخش فقط به برخی از مهم‌ترین مسایل خواهیم پرداخت: ساختار تیم، بهبود تیم، و رهبری.


ادامه: ساختار تیم