پروفایل برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
نادر خرمی راد

prev next

انتخاب متدولوژی

پم‌باک متدولوژی نیست، به این معنی که مسیرتان را در پروژه مشخص نمی‌کند. به‌جای آن به دو شکل زیر کمکتان می‌کند:

  • درک و تفسیر مدیریت پروژه به کمک اصل‌ها
  • تقویت متدولوژی به کمک حوزه‌های عملکردی

مورد نخست را در فصل گذشته بررسی کردیم و دومی موضوع فصل بعدیست. در این فصل برخی از متدولوژی‌های مدیریت پروژه، یعنی P3.express، پرینس۲، DSDM و اسکرام را به‌کوتاهی بررسی می‌کنیم تا درک بهتری از هدف فصل آینده داشته باشیم.

درباره واژه «متدولوژی» باید این موارد را در نظر داشت:

  • واژه «متدولوژی» در جامعه چابک کمابیش تابوست و ترجیح می‌دهند روش‌های خود را چهارچوب (framework) بنامند. عبارت «چهارچوب» افزون بر سیستم‌هایی که مسیر را نشان می‌دهند به معناهای دیگر نیز به کار می‌رود.
  • برخی منابع مانند PM² (راهنمای مدیریت پروژه اتحادیه اروپا) خود را متدولوژی معرفی می‌کنند، ولی در عمل راهنماهایی مانند پم‌باک هستند و نه سیستم‌هایی که مانند موارد این فصل مسیر را نشان دهند.
  • P3.express به‌جای واژگانی مانند متدولوژی و چهارچوب، واژه «سیستم» را به کار می‌برد تا به مجادله‌های بیهوده‌ای که درباره مفهوم و تفاوت آن عبارت‌ها می‌شود دامن نزند.

گذشته از این‌که چه عبارتی به کار می‌رود، تمرکزمان در این فصل بر سیستم‌هاییست که مسیر پروژه را نشان می‌دهند و برای سادگی آن‌ها را متدولوژی خطاب خواهیم کرد.

درباره سیستم‌هایی که در این فصل مطرح می‌شوند نیز به این موارد دقت کنید:

  • اسکرام برای پروژه‌های کوچک با تیم محدود طراحی شده است. اگر پروژه‌تان بزرگ‌تر باشد نمی‌توانید بدون اختصاصی‌سازی زیاد از اسکرام استفاده کنید و چه‌بسا بهتر باشد که به‌جای آن سیستمی را برگزینید که برای پروژه‌های بزرگ‌تر طراحی شده است.
  • اسکرام و DSDM برای پروژه‌های نرم‌افزاری طراحی شده‌اند و از آن رو به‌کار گیری آن‌ها در سایر پروژه‌ها نیاز به اختصاصی‌سازی زیاد دارد. اگر پروژه‌تان نرم‌افزاری نباشد، بهتر است که به‌جای اختصاصی‌سازی این دو، متدولوژی‌ای برگزینید که چنین محدودیتی ندارد.
  • اسکرام، برخلاف سایر مواردی که در این فصل بررسی می‌شوند، همه جنبه‌های مدیریت پروژه را پوشش نمی‌دهد و نمی‌توان آن را از این زاویه سیستم کاملی دانست. افزودن جنبه‌های پوشش داده نشده پیچیده است و اگر حساسیت‌های پروژه‌تان باعث می‌شود نیاز به سیستمی کامل داشته باشید، بهتر است از گزینه دیگری بهره گیرید که خود آن موارد را پوشش داده باشد.

سرانجام، این را هم در نظر داشته باشید که مطالب این فصل بسیار کوتاه است و فقط برای آشنایی مختصر با متدولوژی‌ها، در حدی که برای درک بهتر مطالب فصل بعد کفایت کند، وگرنه یادگیری هریک از این متدولوژی‌ها نیاز به تفصیل بسیار بیشتری دارد.


ادامه: P3.express