پروفایل برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
نادر خرمی راد

prev next

اصل‌های پرینس۲

پرینس۲ متدولوژی‌ای خوش‌ساخت و پرقدمت است و در بیشتر پروژه‌ها کاربرد دارد. در فصل بعد پرینس۲ را به‌کوتاهی مرور خواهیم کرد.

پرینس۲ هم مجموعه‌ای از اصل‌ها دارد:

  1. توجیه‌پذیری دایمی پروژه
  2. آموختن از درس‌های گذشته
  3. نقش‌ها و مسئولیت‌های تعریف شده
  4. مدیریت مبتنی بر مرحله
  5. مدیریت مبتنی بر شرایط ویژه
  6. تمرکز بر محصول
  7. اختصاصی‌سازی برای شرایط پروژه

این اصل‌ها کمابیش در همه پروژه‌ها کاربرد دارند، ولی هدف از تدوین آن‌ها، برخلاف اصل‌های پم‌باک و NUPP، ساخت مجموعه‌ای که راهنمای همه نوع پروژه باشد نبوده است. به جای آن، هدف از این اصل‌ها پشتیبانی از روند ویژه اجرای پروژه در پرینس۲ بوده است. از این رو، برخی از این اصل‌ها به‌سادگی در همه پروژه‌ها به کار نخواهند رفت.


ادامه: توجیه‌پذیری دایمی پروژه