پروفایل برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
نادر خرمی راد

prev next

سیستم را برای محیط پروژه اختصاصی‌سازی کنید

شرکتی با اندازه متوسط می‌شناختم که زمانی مدیر موفقی را از شرکتی نامدار و بزرگ که در زمینه مشابهی کار می‌کرد جذب کرد. آن فرد بی‌درنگ آغاز به پیاده‌سازی سیستم مدیریتی‌ای کرد که در شرکت پیشین شناخته بود و به همان سرعتی که کار را آغاز کرد شکست خورد.

کاری که کرده بود دو مشکل کلان داشت:

  1. او می‌کوشید سیستمی که برای شرکتی با اندازه، فرهنگ و پس‌زمینه متفاوت ساخته شده بود را عینا جای دیگری پیاده‌سازی کند.
  2. چه‌بسا آن سیستم به‌تدریج و در روندی ارگانیک در شرکت پیشین شکل گرفته بود، ولی او بر آن بود که آن را یک‌باره در شرکت دوم پیاده‌سازی کند.

مشکل دوم به شیوه پیاده‌سازی تغییر سازمانی برمی‌گردد که موضوعی در مدیریت طرح است و ارتباط مستقیمی به موضوع فعلی ما ندارد. مشکل نخست، نبود اختصاصی‌سازی (tailoring) است که موضوع این اصل است.


ادامه: وقتی مدیریت پروژه پرهزینه می‌شود