پروفایل برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
نادر خرمی راد

prev next

بر ارزش‌آفرینی تمرکز کنید

فرض کنید درگیر اجرای پروژه‌ای هستید که حتما باید در تاریخ خاصی پایان یابد تا در مراسمی مانند مسابقه ورزشی به‌کار رود. در تازه‌ترین ارزیابی پیشرفت متوجه می‌شوید که پروژه دو ماه تاخیر خواهد داشت. پس از بررسی همه جوانب، به دو راهکار می‌رسید:

  1. می‌توانید کیفیت کار را تا حداقلی که پذیرفتنیست کاهش دهید تا کار سریع‌تر شده، بهنگام پایان یابد.
  2. می‌توانید بیشتر هزینه کنید و منابع پروژه را افزایش داده، آن را بهنگام به پایان برسانید.

کدام راه را انتخاب می‌کنید؟

با اطلاعات موجود نمی‌توان پاسخ مناسبی به این پرسش داد زیرا نمی‌دانیم که هدف از اجرای پروژه چیست. اگر هدف افزایش اعتبار شرکت و ورود به بازاری تازه باشد، شاید باید گزینه دوم را انتخاب کرد زیرا دیگری نقض غرض است. از سوی دیگر، اگر پروژه فقط با هدف مالی انجام می‌شود، شاید گزینه نخست مناسب‌تر باشد.


ادامه: چرایی