پروفایل برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
نادر خرمی راد

prev next

خدمتگزاری کوشا، فرهیخته و دلسوز باشید

اگر از صدها نفر که در پروژه‌ها کار کرده‌اند بپرسید که چه تجربه‌ای در کار با مدیران پروژه‌ها دارند، دست‌کم برخی‌شان می‌توانند داستان‌های فراوانی بگویند از مدیران پروژه ناکارآمدی که هیچ درکی از کار ندارند و بااین‌همه در کارهای فنی دخالت می‌کنند و از افراد انتظارهای غیرواقعی دارند. به دلایلی، این چالش‌ها در پروژه‌های نرم‌افزاری حادتر بوده‌اند، تااندازه‌ای که برخی از روش‌های کمابیش نوین مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری با وجود نقش مدیر پروژه مخالفت می‌کنند.

از سوی دیگر، بیشتر افراد سازمان‌های بسیاری را می‌شناسند که خبره‌ترین متخصصان فنی خود را به‌عنوان مدیر پروژه انتخاب می‌کنند. برخی هم باور دارند که مدیر پروژه شدن، یا به‌طورکلی مدیر شدن، روند طبیعی رشد حرفه‌ای برای یک متخصص فنیست. متاسفانه در این روند سازمان‌ها متخصص‌های فنی خبره خود را از دست می‌دهند و به‌جایش مدیرانی ناکارآمد به دست می‌آورند.


ادامه: ارتقای مقام یا تغییر حرفه