پروفایل برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
نادر خرمی راد

prev next

اصل‌های پم‌باک

پم‌باک ۱۲ اصل دارد. برخی از این اصل‌ها درباره مفاهیمی هستند که به‌سادگی قابل‌نام‌گذاری نیستند و از این رو شاید نام برخی از آن‌ها برایتان نامفهوم باشد. ولی نگران نباشید، چون همه آن‌ها را به‌تفصیل بررسی خواهیم کرد.

اصل‌های پم‌باک ازاین‌قرارند:

 1. خدمتگزاری کوشا، فرهیخته و دلسوز باشید.
 2. بستر مناسبی برای همکاری در تیم پروژه فراهم کنید.
 3. ذی‌نفعان را در پروژه مشارکت دهید.
 4. بر ارزش‌آفرینی تمرکز کنید.
 5. با درک بایسته و موشکافانه به همکنش‌های سیستمی واکنش نشان دهید.
 6. رهبری را دست‌کم نگیرید.
 7. سیستم را برای محیط پروژه اختصاصی‌سازی کنید.
 8. کیفیت را در فرآیندها و محصول‌ها نهادینه کنید.
 9. واکنش‌هایی درخور به ریسک‌ها نشان دهید.
 10. راه خود را در پیچیدگی‌ها بیابید.
 11. استوار و تطبیق‌پذیر باشید.
 12. از تغییرهایی که برای دستیابی به آینده دلخواه لازمند پشتیبانی کنید.

موردی که در این فهرست به چشم نمی‌خورد، اخلاق و رفتار حرفه‌ای است. دلیلش این است که اخلاق به‌موازات این موارد نیست، بلکه در سطحی بالاتر قرار می‌گیرد و بر همه این اصل‌ها اثر می‌گذارد. گذشته از این‌که اخلاق در چه جایگاهی قرار می‌گیرد، همیشه باید به آن توجه داشته باشید.

پیشنهاد می‌کنم درباره این موضوع آیین‌نامه اخلاق و رفتار حرفه‌ای PMI را مطالعه کنید: https://www.pmi.org/codeofethics


ادامه: خدمتگزاری کوشا، فرهیخته و دلسوز باشید