پروفایل برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
نادر خرمی راد

prev next

ماهیت پم‌باک

منابع ساخت‌یافته درباره مدیریت پروژه را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:

  • متدولوژی‌ها راه مناسب را در پروژه نشان می‌دهند.
  • راهنماها به شما کمک می‌کنند که متدولوژی خود را کارآتر کنید.

نخستین عنصری که نیاز دارید متدولوژی است. پس از استقرار متدولوژی مناسب، می‌توانید از راهنماها برای افزایش کارآیی سیستم کمک بگیرید.

پم‌باک راهنماست و نه متدولوژی. همواره کسان زیادی کوشش کرده‌اند که آن را به‌شکل یک متدولوژی به کار ببرند و هیچ‌گاه نیز موفق نبوده‌اند. این مسئله چنان حاد بود که توضیحی به مقدمه ویرایش‌های پیشین افزوده شد و متدولوژی نبودن پم‌باک و لزوم بهره‌مندی از یک متدولوژی در کنار آن را توضیح داد. بااین‌همه، رویکرد فرآیند محور پم‌باک همچنان سوتفاهم ایجاد می‌کرد و کماکان کسان زیادی آن را با یک متدولوژی اشتباه می‌گرفتند. یکی از اهداف تدوین نسخه هفتم این بود که به‌گونه‌ای زیربنایی جلوی این اشتباه گرفته شود و گمان می‌کنم در این کار موفق بوده‌ایم! ساختار اصل محور نسخه هفتم را دیگر نمی‌توان با متدولوژی اشتباه گرفت.

پم‌باک به دو شکل می‌تواند به شما کمک کند:

  1. اصل‌ها کمک می‌کنند که تعبیر و تفسیر بهتری از متدولوژی‌های مدیریت پروژه داشته باشید.
  2. حوزه‌های عملکردی کمک می‌کنند که متدولوژی خود را کارآتر کنید.

از این رو، در ادامه کتاب این سه فصل اصلی وجود دارد:

  • «درک و تفسیر مدیریت پروژه» درباره این است که چگونه با اصل‌های پم‌باک می‌توانید درک بهتری از مدیریت پروژه به دست آورید. این مهارت در انتخاب و پیاده‌سازی متدولوژی مدیریت پروژه راهگشا خواهد بود.
  • «انتخاب متدولوژی» شماری از متدولوژی‌های مدیریت پروژه را به‌کوتاهی معرفی می‌کند تا درک کامل‌تری از مباحث پیش رو به دست آورید.
  • «تقویت متدولوژی» توضیح می‌دهد که چگونه می‌توانید با کمک حوزه‌های عملکردی پم‌باک متدولوژی خود را کارآتر کنید.

ادامه: فرآیند تدوین پم‌باک