پروفایل برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
نادر خرمی راد

کتاب‌های الکترونیکی

کتاب الکترونیکی زیر آزاد و رایگان منتشر شده است:

این کتاب آزاد و رایگان، با پروانه CC-BY منتشر شده است. استفاده، پخش، تغییر، و بازنشر آن با نام بردن نویسنده و آدرس سایت و ذکر دست‌خورده یا دست‌نخورده بودن محتوا بی‌اشکال و باعث خوشوقتی نویسنده خواهد بود.


کتاب‌های الکترونیکی زیر ویرایش‌های قدیمی هستند که اکنون به رایگان ارائه شده‌اند، ولی پروانه آزاد ندارند زیرا پیش از این قراردادهای گوناگونی برای آن‌ها با ناشرها بسته شده است. در آینده ویرایش‌های جدیدشان به طور آزاد منتشر خواهد شد:


موارد زیر کتاب‌های فارسی‌ای هستند که به طور چاپی و از طریق ناشران در اختیار خوانندگان قرار داده‌ام. اکثر این کتاب‌ها به خاطر محدودیت‌های حق نشر به شکل الکترونیکی قابل ارائه نیستند.

 • ۱۳۸۲ - راهنمای خرید و کار با دوربین‌های عکاسی دیجیتال، ترجمه و تالیف
 • ۱۳۸۴ - کتاب آموزشی Access 2003، ترجمه
 • ۱۳۸۵ - اصول و راهنمای استفاده از کامپیوترهای جیبی، تالیف و ترجمه
 • ۱۳۸۵ - راهنمای جامع Microsoft Project 2003، ترجمه و تالیف
 • ۱۳۸۵ - خودآموز Outlook 2003، ترجمه
 • ۱۳۸۵ - راهنمای راه‌اندازی و نگهداری از شبکه‌های کامپیوتری بی‌سیم، ترجمه
 • ۱۳۸۵ - راهنمای استفاده از Laptop، ترجمه
 • ۱۳۸۵ - راهنمای Thunderbird، Firefox و Sunbird، ترجمه
 • ۱۳۸۶ - کتاب آموزشی Primavera 5، ترجمه و تالیف
 • ۱۳۸۶ - مرجع کامل AutoCAD 2007 (مقدماتی)، ترجمه
 • ۱۳۸۶ - مرجع کامل AutoCAD 2007 (پیشرفته)، ترجمه
 • ۱۳۸۶ - راهنمای مدیریت سیستم در Windows Vista، ترجمه
 • ۱۳۸۷ - راهنمای جامع Microsoft Project 2007، تالیف
 • ۱۳۸۷ - راهنمای جامع برنامه‌نویسی VBA در MS Project، ترجمه
 • ۱۳۸۷ - راهنمای Windows Home Server، ترجمه
 • ۱۳۸۸ - راهنمای جامع AutoCAD 2009 (مقدماتی)، ترجمه
 • ۱۳۸۸ - راهنمای جامع AutoCAD 2009 (پیشرفته)، ترجمه
 • ۱۳۸۸ - خودآموز فرمول‌نویسی در Excel، تالیف
 • ۱۳۸۸ - راهنمای جامع برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با Primavera P6، تالیف
 • ۱۳۸۸ - صفحه گسترده Excel 2007، تالیف
 • ۱۳۸۸ - راهنمای عکاسی دیجیتال، تالیف
 • ۱۳۸۹ - آموزش کاربردی نرم‌افزار ArcGIS، ترجمه
 • ۱۳۹۰ - راهنمای دانش مدیریت پروژه PMBOK نسخه ۴، ترجمه
 • ۱۳۹۰ - راهنمای آزمون PMP و استاندارد مدیریت پروژه PMBOK، ترجمه
 • ۱۳۹۰ - ارزیابی عملکرد زمانی پروژه‌ها با مدیریت ارزش کسب شده، ترجمه
 • ۱۳۹۱ - راهنمای جامع Microsoft Project 2010، تالیف
 • ۱۳۹۲ - قواعد زمان‌بندی پروژه، تالیف
 • ۱۳۹۲ - راهنمای جامع Microsoft Project 2013، تالیف
 • ۱۳۹۲ - راهنمای جامع Primavera P6 v8.3، تالیف و ترجمه
 • ۱۳۹۴ - راهنمای جامع PMBOK Guide 5، تالیف

عنوان‌های زیر هم کتاب‌های انگلیسی‌ای هستند که تا کنون منتشر کرده‌ام:

 • PMBOK 7 Pocket Guide
 • Agile Scrum Handbook
 • Agile Scrum Foundation Courseware
 • Project Scheduling Rules
 • Understanding the PMBOK Guide