پروفایل برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
نادر خرمی راد

ویدیوی آموزشی آشنایی با PRINCE2

همکارم به تازگی یه فیلم آموزشی یک ساعته در مورد پرینس۲ ساخته که می‌تونه برای آشنایی مقدماتی با متودولوژی مفید باشه. می‌تونین فیلم رو که به زبان انگلیسی هست تو یوتیوب ببینین.