پروفایل برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
نادر خرمی راد

انتشار ایبوک محاسبه تاخیرهای مجاز پروژه

ایبوک محاسبه تاخیرهای مجاز پروژه منتشر شد و می‌تونین اون رو از ایبوک‌های مدیریت پروژه تهیه کنین.

این کتاب شیوه محاسبه تاخیرهای مجاز و دعاوی زمانی رو توضیح می‌ده.