پروفایل برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
نادر خرمی راد

PMBOK نسخه ۵ و آزمون PMP

خیلی‌ها که در حال آماده شدن برای آزمون PMP بودن نگرانن که با اومدن نسخه پنجم استاندارد پم‌باک چه اتفاقی برای آزمون می‌افته.

نسخه نهایی پم‌باک ۵ قراره که در آخر سال ۲۰۱۲ ارائه بشه و بعد از اون هم کمی بیشتر از ۶ ماه طول می‌کشه که آزمون PMP تغییر کنه. در نتیجه اگه می‌خواین قبل از نیمه سال ۲۰۱۳ امتحان بدین، نیازی نیست که کاری به نسخه پنجم داشته باشین.