پروفایل برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
نادر خرمی راد

انتشار کتاب جدید: قواعد زمان بندی پروژه

کتاب جدیدم به صورت الکترونیکی منتشر شد: قواعد زمان‌بندی پروژه

این کتاب مجموعه‌ایه از ۱۹ قاعده که از استانداردها و آیین‌نامه‌های PMI و وزارت دفاع آمریکا استخراج شدن. رعایت اون‌ها کیفیت برنامه‌های زمان‌بندی رو به طور چشمگیری افزایش می‌ده.

رعایت بعضی از این قواعد خیلی ساده‌س و اعتراف می‌کنم که رعایت بعضی‌هاشون هم خیلی مشکله؛ ولی ارزشش رو داره.